Menu
the REFERENCE

Data: where to start and how

Bart, onze reporter van dienst, trok naar het STIMA seminar 'Data: where to start and how'. Hij distilleerde uit de interessante presentaties zijn learnings voor u.

"Data", "Big Data", en meer recentelijk "Smart Data". Geen twijfel mogelijk, we zijn omringd door data. Geprikkeld door deze baseline togen wij naar Brussel, waar Stima een onderhoud seminarie (DATA: WHERE TO START AND HOW?) organizeerde met uiteenlopende visies over hoe met data om te gaan. Lees hier het verslag van Bart Verhoeven, onze Account Manager Digital Marketing.

Sessie 1: Omnichannel

Sven Bally van Veritas legt ons haarfijn uit hoe het uitbouwen van een slim datacaptatieplatform en de verwerking hiervan Veritas vooruit helpt om competitief te zijn in een omnichannel wereld. In zijn beleving richt die omnichannel zich immers niet op kanalen maar op touchpoints die in de customer journey in kaart worden gebracht en eveneens worden ingebouwd in de marketing strategie van Veritas.  Bedoeling hiervan is - hoe kan het ook anders -  om de klanten van Veritas beter te begrijpen, eigen business processen aan te scherpen en van elke klanteninteractie een touchpoint te maken en die vervolgens met elkaar te verbinden.

Sessie 2: Analytics om Salesforce te optimaliseren

Hoe gaan Filip Weyne van BPost Bank en Thierry Van de Merckt van Bisnode te werk voor de optimalisatie van hun Salesforce in de lokale filialen? Hun doelstelling was alvast om cross- en upsell objectieven te behalen. Uitgangspunt was daarbij in te schatten hoe groot het potentieel was voor BPost Bank voor een specifieke productoffering. Door transactionele data van BPost Bank met eigen datakennis van Bisnode te kruisen, kon o.m. op een visueel aantrekkelijke manier weergegeven worden  welk kantoor het best presteert tov het potentieel, om per kantoor een accurate sales funnel te krijgen, uit welke gemeenten klanten per kantoor vandaan komen. 
Maar nog van groter belang: het potentieel van prospects is meer dan verdubbeld, het aantal nieuwe klanten is gestegen met 40 000 + de kostenefficiëntie voor acquisitie is met 5x toegenomen.

Sessie 3: de tandenborsteltest voor start-ups

Patrick Glenisson (Business & Decision) van zijn kant geeft concrete voorbeelden van start-ups en grote bedrijven die door de juiste "value-driven" vragen te stellen de waarde die ze uit "data" haalden aanzienlijk deden stijgen. Zijn definitie van analytics is dan ook: slim gebruik van data om betere beslissingen te nemen. Nieuw voor ons is de tandenborsteltest: als u ertoe kan komen om per dag 2 maal gebruik te maken van iemand of een platform gerelateerd aan big data skills, is de investering geslaagd. Het voorbeeld van Accor waar de homepage van de site gepersonaliseerd wordt in functie van de context van de surfer en vroegere surfervaringen leidde niet alleen tot een verhoging van 150 % meer banner clicks, maar ook tot een verdubbeling van de conversie bij de call centers dankzij gepersonaliseerde addons.

Sessie 4: het Big Data succesverhaal van Colruyt 

In een uitdagende retailomgeving met een continu veranderende shopper beseft Colruyt dat data een cruciaal element is om haar klanten beter te kunnen bedienen. Echter, de complexiteit van de shopper én de data maken dit steeds minder evident. Zo kwam het idee om data met andere stakeholders zoals leveranciers te delen om data ook echt "actionable" te kunnen maken. Michon Van Doorn is de commercial manager datasharing van Colruyt. Ze haalt aan welke de vragen en vooroordelen waren die zowel van Colruyt als van de leveranciers werden opgeworpen: quid private label versus A-label,  impact op het aankoopproces, impact op het imago van Colruyt, etc. Er vindt een uitwisseling plaats van data en vragen die voor beide partijen relevant zijn en enkel geaggregeerde data worden uitgewisseld (voor Colruyt is het bv. niet noodzakelijk dat de sectie Danone stijgt, maar wél de sectie yoghurt). Voor- en nadelen van deze wederzijdse uitwisseling van data worden toegelicht (we noteren ook dat leveranciers een prijs overeenkomen met Colruyt voor de data) Een en ander leidt wél tot groter wederzijds begrip en vertrouwen, tot het uitdenken en opzetten van tactische én strategische trajecten, tot acties op korte en op middellange tot lange termijn.

Sessie 5: toch niet beter New Data?

Dominique Vercraeye van TNS Dimarso sluit af met de oneliner: "analyse with care, interpret with flair". Gegevens analyseren is al goed, maar de zin ervan begrijpen is beter; en daarvoor blijft de "marketing fibre" onmisbaar! Hij relativeert in deze laatste sessie de relevantie van "Big Data"; hijzelf prefereert New Data, waarvan de juiste analyse zal leiden tot kwaliteitsvolle voorspellingen en ondermijnt daarbij op een relativerende toon zijn eigen survey voorgeschiedenis om de kracht van de nieuwe media (internet en social media) te illustreren. Wist u bijvoorbeeld dat het klassieke adagium dat 70% van de beslissingen in een supermarkt ter plaatse gebeuren en dus impulsgebonden zijn, fundamenteel ontkracht zijn in recente studies? Tegelijk doet Dominique een warme oproep om van de moderne marketeer een oplossingsgerichte partner te maken, met een duidelijke visie over wat er moet worden gemeten en wat dat dan concreet betekent voor de business van de klant.

Kris Vranken, Direct Marketing Personality of the Year 2014 rondt het seminarie treffend af: denk na over uw verhaal en kijk vervolgens hoe data erin past, zonder visie bent u met data niets.

 

Net als onze Bart, ook overtuigd van het belang van data? Contacteer ons om meer te weten over hoe een volledig aangepaste multi-source data dashboard uw data kan doen renderen.

Op de hoogte blijven?

top
more than digital
The Reference is niets zonder haar klanten. Carglass is de specialist in het herstellen en vervangen van autoruiten, waarvoor we een volledige responsive Sitecore website gebouwd hebben. Lees meer over deze klant.