Menu
the REFERENCE

Sitecore Hackathon 2016

Na onze deelname aan de Sitecore Hackathon van 2015, keken we al heel hard uit naar deze nieuwe editie. En opnieuw bleek deze Hackathon zeer waardevol! Het was een unieke kans om nauw samen te werken, onbekende aspecten van Sitecore te verkennen en om een nieuwe waardevolle 'building block' aan Sitecore toe te voegen.

Na onze deelname aan de Sitecore Hackathon in 2015 hadden we al een heel jaar reikhalzend zitten uitkijken naar de editie van 2016. Het zou blijken dat ook deze editie heel waardevol was, een mogelijkheid om héél nauw samen te werken, nieuwe, ongekende delen van Sitecore te onderzoeken en opnieuw een belangrijke bouwblok binnen Sitecore af te leveren.
 
Laten we eerst even toelichten wat zo'n Hackathon precies behelst.

 

Een Hackathon is een door de community georganiseerd evenement met als doel om nieuwe functionaliteiten uit te werken rond een bestaand concept of product. Aangezien deelname volledig vrijwillig is worden er geen rechtstreekse product features en verbeteringen ontwikkeld die onmiddellijk in het product zelf opgenomen worden. Vaak worden Hackathon evenement georganiseerd in de vorm van kleine wedstrijden om de spelfactor te verhogen en een vorm van gezonde competitie te introduceren.

Het doelpubliek van een Hackathon zijn hoofdzaklijk de ontwikkelaars. Al is er ook een zekere mate aan projectbeheer, analyse en front-end werk nodig om tot een mooi resultaat te komen. Daar een Hackathon normaalgesproken 24 uur duurt, dient elk deelnemend team zijn capaciteiten omtrent zelfstandige en gestructureerde projectaanpak te bewijzen.

Het idee achter het toevoegen van nieuwe functionaliteiten kan heel divers zijn:

 • Toevoegen van lang gewenste functionaliteiten
 • Uitwerken en voorstellen van een 'proof of concept'
 • Het aantonen van een diepgaande product kennis

sitecore-hackathon

Deze Hackathon editie

Daar het hier een Sitecore Hackathon betrof, dienden natuurlijk elk team te werken met Sitecore als kloppend hart van de aangeleverde oplossing. Elke Hackathon editie heeft echter ook een specifiek kader waarbinnen gewerkt moet worden. Dit kader (dat helpt om een concept te bedenken of vorm te geven) wordt maar 1 uur voor aanvang aangekondigd.

Een totaal van 48 teams had zich dit jaar ingeschreven, niet minder dan 132 ontwikkelaars namen deel aan het evenement. Voor meer informatie verwijs ik graag door naar:
http://sitecorehackathon.org/sitecore-hackathon-2016/

Dit jaar hadden we al een head-up gekregen dat we zouden moeten werken met of rond Sitecore Habitat. (Sitecore Habitat is een voorbeeldoplossing gebouwd rond een modulaire architectuur. Deze dient om het implementatieproces te stroomlijnen en de productiviteit te verhogen binnen een Sitecore project. Daar het Sitecore Habitat framework volledig stoelt op het concept van modulariteit, features en een algemeen granulaire aanpak, zou dit een perfecte basis vormen voor de Hackathon.)
 
De 3 categorieën die 1 uur voor aanvang gepresenteerd werden waren:
 • Maak een nieuwe Habitat Feature
  Creëer een nieuwe feature module voor de Habitat website die een duidelijk bedrijfsdoelstelling aantoont. Voeg ook zichtbare weergaven op de website toe en creëer een uitbreiding op de Sitecore interface (optioneel).
 • 3rd Party System Integration
  Creëer een integratie met een 3rd party systeem binnen de Habitat sample site. De oplossing mag 1 of meerdere nieuwe modules bevatten en mag uitbreiden op de bestaande Habitat modules.
 • Klant Demo Site
  Werk een demo site uit voor een specifiek type klant en presenteer deze zoals je voor de klant zelf zou doen. Opnieuw gebaseerd op Habitat. 

Na 24 uur dienen alle deelnemers hun code, documentatie, Sitecore-modules en inhoud te uploaden naar een team van juryleden uit de community. Zij voorzien de nodige tijd om alle inzendingen door te nemen en een winnaar binnen elke categorie te kiezen.

Team No Weekend 4 Us

Ons team bestond uit mijn collega's Gert Gullentops @Gatagordo, Nick Vierstraete @NickVierstraete en mezelf. Gesteund door het hele bedrijf en dankzij alle bezoekers en berichtjes die we ontvingen, voelden we ons gesterkt om onze Habitat feature naar best vermogen te bedenken en af te werken.

We kozen de eerste optie en werkten een nieuwe Habitat feature uit. Binnen de beschikbare 24 uur hebben we een volledig functionerende, geteste en modulaire Habitat feature uitgewerkt binnen het concept van evenement beheer, en dit uiteraard in de Sitecore oplossing.

We kozen er echter voor een afgeslankte versie uit te werken gebaseerd op een lange lijst concrete functionaliteiten. Deze aanpak sluit naadloos aan bij één van de basisconcepten van Sitecore Habitat. Het uitbouwen van mid-tier features die tamelijk abstract blijven maar heel stabiel en rigide ontwikkeld zijn zodat ze zich bijgevolg ook makkelijk lenen tot verdere uitbreiding.

Dankzij dit Hackathon-evenement hebben we heel diep binnen Habitat kunnen werken, alle extra mogelijkheden van een cleane Sitecore 8.1 kunnen onderzoeken en ook eens alle nodige aspecten van zulk een mini project kunnen beschouwen.

En om af te sluiten nog een heel hard gemeende dankjewel aan:

 • Iedereen die ons aangemoedigd en gesteund heeft
 • Akshay Sura @akshaysura13 en Sitecore om de Hackathon mogelijk te maken
 • De plaatselijke fast food solutions, ons aangeboden door The Reference @TheReference
 • Simran Singh en Jeroen Vantroyen

sitecore-hackathon-own-it 

We hebben nu een volledig nieuw jaar voor ons, gevuld met mogelijkheden om onze ervaring met Sitecore nog verder uit te breiden, nieuwe mogelijkheden en functionaliteiten te ontdekken en nieuwe ideeën en concepten uit te denken. Tijd genoeg om ons op een ideale startpositie te plaatsen voor de Hackathon in 2017.

Tot dan!

 

 Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwtjes, experttips of onze recente blogpost? Aarzel dan niet om je te abonneren op onze nieuwsbrief! 

Op de hoogte blijven?

top
more than digital
The Reference is niets zonder haar klanten. Carglass is de specialist in het herstellen en vervangen van autoruiten, waarvoor we een volledige responsive Sitecore website gebouwd hebben. Lees meer over deze klant.