Menu
the REFERENCE

Digitale transformatie door de lens van een boekhoudkantoor

Twee technologiestart-ups in de accountingwereld organiseren een evenement en onze Business Consultant gaf er een uiteenzetting over digitale transformatie. Lees hier hoe digitale transformatie eruit ziet door de lens van een boekhoudkantoor.

Digital transformation through an accounting lens

Ik mocht op uitnodiging van Yuki en Silverfin, twee (gevestigde) technologiestart-ups in de accountingwereld, op een van hun evenementen een uiteenzetting doen over digitale transformatie.

Vijf kernprincipes van transformatie

Om met de digitaliseringsgolf om te gaan en te vervellen tot een organisatie die in een steeds veranderende wereld gedijt, moeten vijf kernprincipes in de praktijk worden gebracht. Yuki en Silverfin zijn een perfect voorbeeld van hoe die transformatie in de wereld van boekhoudkantoren een kickstart kan krijgen.

1. Verhoogde transparantie

Transparantie creëert vertrouwen, een basisvoorwaarde om business te doen. Als een bedrijf zelf niet transparant is of wil zijn, dan wordt het er wel door de buitenwereld toe gedwongen. TripAdvisor zorgt er bijvoorbeeld voor dat tourist traps niet meer weg geraken met belabberde service aan een veel te hoge prijs.

Zowel Yuki als Silverfin zorgen er voor dat dankzij verhoogde transparantie het service-niveau van boekhoudkantoren exponentieel verhoogt: ondernemers volgen in real-time hun boekhouding en rapportering op.

Iemand in het publiek vertelde zelfs dat hij zijn boekhouderskantoor had ontslaan omdat het hem niet de transparantie kon bieden die hij wou.

2. Openbreken van de waardeketen

Digitalisering dwingt bedrijven hun waardeketen te herevalueren. Dankzij machine learning wordt het boeken van facturen sterk geautomatiseerd (tot 88% van de facturen in sommige gevallen) en automatische rapportering zorgt er voor dat tijd vrijkomt voor waar het echt om gaat: advies aan de ondernemer.

Dit zorgt op zijn beurt voor een verandering in het klassieke businessmodel. Als een machine de boekingen doet, is het maar bizar dat werk op uurbasis te factureren.

Wat een kantoor aanrekent gaat steeds meer in verhouding staan met de reële geleverde waarde, iets wat de sector alleen maar ten goede kan komen (en bovendien voor hogere marges kan zorgen dan de huidige wapenwedloop van uurtarieven).

3. Agility (wendbaarheid)

De toenemende digitalisering faciliteert de wendbaarheid van bedrijven en dwingt er hen tegelijkertijd toe. Klanten zijn steeds veeleisender. Open platformen zorgen voor steeds meer mogelijkheden (qua integratie, maar ook qua dienstverlening op maat).

Gedaan met plannen maken voor een onvoorspelbare toekomst en afhankelijkheid van de goodwill van een enkele leverancier; het gebruik van open platformen laat toe om snel in te spelen op steeds veranderende omstandigheden.

Wendbaarheid zorgt voor de snellere ontwikkeling van nieuwe, gepersonaliseerde diensten. Dat zorgt op zijn beurt voor nieuwe competitieve voordelen die bovendien moeilijk repliceerbaar zijn.

4. Naadloze dienstverlening

Klanten verwachten een zelfde niveau van dienstverlening, onafhankelijk van tijd, plaats en medium. Een ondernemers is niet anders: hij wil zijn boekhouder dag en nacht kunnen bereiken. Overdag om strategische beslissingen te bespreken, 's avonds om de laatste cijfers door te nemen.

5. Digitaal eerst

Digitalisering omarmen betekent ook dat bedrijven bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten digital-first gaan denken. Off-line is complementair aan on-line.

Omgekeerd is niet alleen nodeloos complex, het is ook veel te traag en kost te veel. Platformen als Yuki en Silverfin laten kantoren toe snel nieuwe (digitale) diensten te ontwikkelen en een digital-first perspectief te beginnen aannemen.

Een existentiële kwestie

Door de digitalisering is er een enorme erosie van competitieve voordelen als locatie en toegang tot kennis en informatie. Dat wordt alleen maar versterkt door het aanbod van spelers als Yuki en Silverfin.

Deze evolutie dwingt boekhoudkantoren tot dezelfde vraag als elk bedrijf dat werk maakt van zijn digitale transformatie: wat maakt ons waardevol voor onze klanten, voor onze medewerkers, voor onszelf?

Waar zit uw grootsheid?

Wie het meent met digitale transformatie moet eerst bereid zijn een existentiële vraag te beantwoorden en op zoek te gaan naar wat hen groots maakt.

Als dat antwoord er is, wordt de tocht naar een waarlijk digitaal getransformeerde organisatie een stuk makkelijker.

Op de hoogte blijven?

top
more than digital
The Reference is niets zonder haar klanten. Carglass is de specialist in het herstellen en vervangen van autoruiten, waarvoor we een volledige responsive Sitecore website gebouwd hebben. Lees meer over deze klant.