Menu
the REFERENCE

Melexis

Melexis, beursgenoteerde wereldspeler in de halfgeleider- en sensorenindustrie, besefte midden 2015 dat haar communicatie met de buitenwereld niet langer in lijn lag met waar het bedrijf voor staat. Samen met The Reference werd een doorgedreven rebranding en een volledig herdachte online aanwezigheid uitgewerkt.

De uitdaging

Melexis heeft zijn technologische expertise opgebouwd in de auto-industrie. Halfgeleiders en sensoren worden ondertussen in steeds meer toepassingen, sectoren en industrieën gebruikt. Alles wijst er op dat er in zowel de auto-industrie als de nieuwe markten (medisch, consumer electronics, …) veel groeipotentieel zit.

Om het potentieel in bestaande en nieuwe markten ten volle te benutten is een aangepaste en hernieuwde communicatiestrategie nodig, gekenmerkt door:

 • Een brand dat Melexis differentieert van de concurrentie;
 • Waarde- (in plaats van product-)gedreven communicatie;
 • Het coherent gebruik van verschillende kanalen, on- en off-line, met de corporate website als centraal element.

Concreet was de uitdaging voor Melexis en The Reference dus de toekomstige groei van het bedrijf te faciliteren door het merk te vernieuwen, de volledig nieuwe corporate website te bouwen en de exploitatie van de online kanalen vorm te geven.

 

De oplossing

 melexis-oplossing

De Melexis "brand house" 

Om de waarde die Melexis brengt op een coherente manier en doorheen alle merkuitingen te kunnen communiceren (van sociale media tot verkoopgesprekken) is een stevig en breed gedragen fundament noodzakelijk.

Op basis van interviews doorheen het bedrijf (met HR, marketing, sales, product management, CEO, …) en workshops met het management werd de Melexis brand house uitgewerkt. De brand house legt in een oogopslag op een zeer bevattelijke manier aan iedereen uit:

 • Waar Melexis voor staat;
 • Hoe het zich positioneert op de markt;
 • Wat de merkpersoonlijkheid is;
 • Wat de concrete bewijzen zijn voor het kunnen waarmaken van de belofte;
 • Hoe dit alles op een creatieve manier wordt geuit.

Dankzij de intensieve samenwerking met de vele geledingen van het bedrijf is de brand house een breed gedragen platform voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf geworden:

 • Het is de toetssteen en leidraad voor alle toekomstige communicatie (producten, employer branding, tradeshows, verkoopgesprekken, …) wat coherentie in de marktcommunicatie afdwingt;
 • De gepercipieerde waarde van Melexis stijgt door meer focus te leggen op de merkbelofte in plaats van op loutere producteigenschappen;
 • Dankzij het grote draagvlak en de eenduidige richtlijnen worden bestaande en nieuwe initiatieven effectiever en efficiënter opgezet en uitgerold.

De corporate identiteit

Uit de brand house werd een volledig nieuwe huisstijl ontwikkeld. Kenmerkend voor The Reference is dat de huisstijlgids algemeen genoeg is om op gelijk welk bestaand en toekomstig kanaal toe te passen en tegelijk ook specifiek genoeg is om alle vragen te beantwoorden.

De huisstijl is een set richtlijnen met daarbij duidelijk aangegeven waarom bepaalde keuzes werden gemaakt. Marketers en bij uitbreiding iedereen bij Melexis kan zo snel en coherent communiceren met de markt.

Een belangrijk element is dat er niet over producteneigenschappen wordt gesproken, maar wel over wat die producten kunnen betekenen voor de klant en hoe ze worden gebruikt om specifieke problematieken op te lossen.

Die waarde voor de klant wordt uitgebeeld door analogieën te maken met voorbeelden uit de natuur. Zaken als echolocatie zijn vergelijkbaar met de technologie van Melexis en zijn narratief zeer dankbaar materiaal.

Corporate website

Een derde luik in de samenwerking is de uitbouw van de nieuwe corporate website, in lijn met de langetermijn ambities van Melexis en het vernieuwde merk.

Uiteindelijk werd met meer dan 30 medewerkers van Melexis stap voor stap gewerkt aan de conceptualisatie van de nieuwe website.
De conceptualisatie begon bij het vastleggen van de bedrijfsdoelstellingen waartoe de website zal bijdragen.

Hoe die bijdrage zou gebeuren werd op basis van online research bepaald: concurrentie, keyword onderzoek en doelgroepen en hun online gedrag werden gebruikt als fundamenten.

Voor een specifieke doelgroep (de researchende engineer) kwam het keyword onderzoek goed van pas. Door meer dan 10.000 zoektermen te analyseren werd overduidelijk dat de functie van een sensor (zoals “warmte meten”) veruit de meest gebruikte manier was van die doelgroep om naar producten te zoeken.

Melexis en The Reference kropen zo met andere woorden in het hoofd van de researchende engineer. Dit onderzoek bepaalde hoe de producten van Melexis nu op de website georganiseerd worden.

Dankzij deze data-gedreven manier van werken werden onproductieve discussies over taxonomie (ordenen we op sector? toepassingsveld? technologie?) vermeden. Maar wat belangrijker is: de website is nu gealigneerd met de verwachtingen en gedragingen van haar bezoekers, wat een ontegensprekelijke meerwaarde biedt.

 Naast de ingenieurs werden andere doelgroepen (beslissingsnemers, financieel analisten, toekomstige werknemers, …) mee bepaald en onderzocht.

Op basis van de businessdoelstellingen en hoe de site daartoe zal bijdragen werden met dit onderzoek de informatie-architectuur en de functionaliteiten van de website finaal vastgelegd.

Eens duidelijk werd hoe de website er zou gaan uitzien (zowel functioneel, architecturaal als qua look & feel) werden de website KPI’s in het licht van de eerder vastgelegde bedrijfsdoelstellingen vastgelegd.

Het concept en de achterliggende redeneringen werden enthousiast onthaald door interne medewerkers, de directie en de raad van bestuur.

Sitecore 8 als technologisch fundament

Als technologisch platform werd gekozen voor Sitecore 8. De uitgebreide en gebruikersvriendelijke content management functionaliteiten van het platform was een eerste reden om voor het platform te kiezen.

Bovendien kan Melexis in een latere fase geavanceerde marketing tactieken zoals personalisatie beginnen inzetten. Door bijvoorbeeld op basis van de industrie waarin een bezoeker werkt de content aan te passen wordt de website meteen een pak relevanter en dus waardevoller.

De technische implementatie verliep zeer soepel dankzij de intense samenwerking met Melexis: er waren wekelijkse updates en na elke sprint werd een deel van de website opgeleverd voor evaluatie.

In de voorbereiding werd de nodige content en hoe die up-to-date blijft vastgelegd. Tijdens de implementatie werd bijstand verleend voor aanmaak en input van die content.

De website werd op 15 juni gelanceerd, klaar om de wereld kennis te doen maken met de nieuwe fase in de ontwikkeling van Melexis.

 Melexis

Melexis is een beursgenoteerde producent van halfgeleiders, draadloze toepassingen en magnetische en optische sensoren voor toepassingen in de auto- en medische industrieën, maar ook voor home automation, consumer electronics en industriële doeleinden.

Het bedrijf werd in 1989 opgericht, heeft vestigingen in de Verenigde Staten, Europa en Azië en stelt meer dan 1.000 mensen te werk. In 2015 boekte het een omzet van meer dan € 400 miljoen.

Omdat The Reference de tijd nam om ons bedrijf, onze cultuur en onze ambities te doorgronden, heeft onze samenwerking geleid tot een duurzaam resultaat dat de groei van Melexis voor de komende jaren actief zal ondersteunen.

Françoise Chambar, CEO Melexis

Resultaat van de samenwerking

De vernieuwing van het merk en de vertaling daarvan in een nieuwe corporate website past naadloos in de bedrijfsstrategie van Melexis: verder bouwend op de sterktes van het verleden exploreert het bedrijf nieuwe horizonten, zowel technologisch, markttechnisch als geografisch.

De groei van Melexis wordt op een duurzame manier ondersteund:

 • Alle marketing en communicatie gebeurt waarde- in plaats van productgedreven, wat nieuwe mogelijkheden met zich meebrengt voor het creëren en capteren van die waarde;
 • Melexis differentieert zich blijvend van de concurrentie;
 • Het marktleiderschap van Melexis wordt niet alleen bestendigd, ze wordt ook op nieuwe gebieden gevestigd.
top
more than digital
The Reference is niets zonder haar klanten. Carglass is de specialist in het herstellen en vervangen van autoruiten, waarvoor we een volledige responsive Sitecore website gebouwd hebben. Lees meer over deze klant.