Menu
the REFERENCE

Elia

Klant sinds 2011
Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, maar speelt ook een sleutelrol op Europees niveau. Elia is de beheerder van het hoogspanningsnet van 30 000 tot 380 000 Volt. Dit net strekt zich uit over in totaal meer dan 8 000 km lijnen en ondergrondse kabels verspreid over heel België. Onze onderneming vervoert de elektriciteit van de producenten naar de distributienetten, zodat zij die tot bij elke verbruiker kunnen brengen.

Recent nieuws over Elia

14 mei 2012

Krachtige website voor Elia

Om zijn talrijke stakeholders optimaal te kunnen informeren ontvouwde Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, in samenwerking met The Reference een online communicatie strategie. De kersverse websites www.elia.be , www.eliagroup.eu en www.elia.jobs zijn hiervan de belangrijke concrete resultaten. Bezoekers kunnen via een uitgekiende informatiearchitectuur snel hun weg vinden in het bijzonder brede informatieaanbod dat Elia online ter beschikking wil stellen.

Een informatie instrument voor een bedrijf in volle evolutie

Elia is de beheerder van het hoogspanningsnet van België en een essentiële speler op de Europese energiemarkt. De Elia groep omvat Elia Transmission in België en 50Hertz Transmission, een van de 4 Duitse transmissienetbeheerders. Elia maakte eind februari haar opwachting in de BEL20 index en zet zo haar strategie en opmars in Europa verder met de steun van haar aandeelhouders en de financiële markten. Het is duidelijk dat dit bedrijf in volle evolutie behoefte heeft aan een krachtig informatie-instrument.

Zowel gebruikers, overlegorganen, maar ook producenten, klanten en investeerders kunnen terecht op de websites van Elia. Naast de klassieke omschrijving van het bedrijf, met zijn structuur en activiteiten, wil Elia ook met de eigen initiatieven ter bevordering van een efficiënte, transparante en billijke elektriciteitsmarkt naar buiten treden. Wie de sector beter wil begrijpen, of meer wil lezen over het bijzonder wettelijk kader (gezien de monopolie positie van het bedrijf) of over ‘corporate governance’, komt eveneens aan zijn trekken. In de ‘Newsroom’ kunnen de persberichten geraadpleegd worden en voor meer diepgaande informatie staan diverse publicaties en rapporten ter beschikking. Ook de ‘employer branding’ en de rekruteringsactiviteiten van het bedrijf werden tenslotte niet vergeten: de humanresourcesafdeling kreeg een eigen webstek: www.elia.jobs. Deze jobsite werd geïntegreerd met Lumesse.

De sites werden ontwikkeld op het krachtige content management systeem Sitecore. Er werd veel aandacht besteed aan de grafische vormgeving om de sites een professionele en internationale uitstraling te geven. In een verdere fase zal ook het mobiele kanaal niet ontbreken in de strategie om de doelgroepen van Elia overal en altijd de nodige informatie ter beschikking te kunnen stellen.

Het team van The Reference heeft ons professioneel kunnen begeleiden in de complexe uitdaging om onze vele doelgroepen transparante informatie, ja zelfs in meerdere talen, online ter beschikking te stellen. In alle fasen van dit project heeft het agency zijn afspraken kunnen nakomen en in samenwerking met ons communicatieteam, de collega’s van HR en ons interne IT-departement ervoor kunnen zorgen dat wij onze ambitieuze communicatiedoelstellingen zouden kunnen waarmaken.
top
more than digital
The Reference is niets zonder haar klanten. Carglass is de specialist in het herstellen en vervangen van autoruiten, waarvoor we een volledige responsive Sitecore website gebouwd hebben. Lees meer over deze klant.