Menu
the REFERENCE

30 januari 2014

The Reference voorziet kredietverzekeraar Credendo Group van krachtige nieuwe online communicatietools.

Gent, 30 januari 2014 - Credendo Group is een kredietverzekeraar die aanwezig is op het hele Europese continent en met vaste hand wordt geleid vanuit België om zo beter de verwachtingen in te vullen van ondernemingen die naar de groeilanden willen exporteren. Het bedrijf ontstond uit de Belgische 'Office national du ducroire | Nationale Delcrederedienst'. Het groeide, via de oprichting van bijkantoren in het buitenland en door meerderheidsparticipaties in dochtermaatschappijen in 13 landen, uit tot een Europese groep. De groep is actief in alle segmenten van de kredietverzekering en biedt een gamma producten waarmee risico's in de hele wereld worden gedekt. Om een eenduidigere en krachtigere communicatie mogelijk te maken, werden alle bedrijven en hun merken zopas geconsolideerd onder één visuele identiteit en endorsement: 'member of the Credendo Group'.

De specialisten van The Reference namen de nieuwe meertalige websitevan dit jonge merk voor hun rekening. Een Java-gebaseerd responsive platform zet voortaan de diepgaande vakkennis van de teams van Credendo Group in de verf en biedt hun klanten er gebruiksvriendelijk en snel toegang toe. Daarnaast werd door het Gentse full service agency ook werk gemaakt van het groepsintranet en werden de e-mailcampagnes in een nieuw jasje gestoken.

Kansen creëren in een onzekere wereld

De baseline van Credendo Group is: 'Turning uncertainties into opportunities'. En dat is wat dit bedrijf al sedert de oprichting door de Belgische staat doet. Credendo Group maakt het verschil met zijn deskundige teams die de cijfers toetsen aan de situatie op het terrein. 'Deze specialisatie in de groeilanden zit in ons DNA. Vandaag is dat een onmiskenbaar voordeel omdat de wereldwijde groei net daar wordt gerealiseerd', benadrukt Nabil Jijakli, Secretaris-Generaal van Credendo Group. 'Credendo Group engageert zich om te voldoen aan de vraag van cliënten die zich buiten de traditionele eurozone wagen. Dankzij de scherpe analyses van onze teams en hun specifieke kennis van de lokale context kunnen we risico's dekken die op het eerste gezicht niet te dekken lijken. Zo helpt Credendo Group zijn cliënten onzekerheden om te zetten in opportuniteiten om zaken te doen in de groeilanden', aldus Nabil Jijakli. Om krachtiger de gedeelde waarden, sterktes en de manier van aanpak van alle bedrijven van de Credendo Group te kunnen uitdragen, koos men ervoor voortaan onder één identiteit te communiceren. Dit vereiste uiteraard ook een online vertaling.

The Reference verzekert een maximale online visibiliteit voor de vakkennis van Credendo Group

Credendo GroupVia een intense samenwerking met het brand agency van Credendo Group werd vorm gegeven aan een nieuw design en een nieuwe uitstraling voor het merk. The Reference bouwde een meertalige responsive website, gebaseerd op Java. Deze nieuwe webstek stelt de vakkennis van de kredietverzekeraar via enkele muisklikken (of 'swipes' op een tablet of smartphone) ter beschikking van de klanten. De gedegen landenrisicoanalyses van de specialisten van Credendo Group kunnen bijvoorbeeld realtime op de wereldkaart bekeken en diepgaander per land geconsulteerd worden. Nieuwsbrieven met focus op de politieke en commerciële risicoanalyse van geselecteerde landen kregen een nieuwe vormgeving. Verder stond The Reference ook in voor het nieuwe Java-gebaseerde intranet van Credendo Group. Dit interne informatie- en kennismanagementsysteem versterkt het groepsgevoel en wordt als interne communicatietool ingezet. De 'who is who', maar ook de secties voor interne kennis, nieuws en events leveren een belangrijke bijdrage tot de optimale werking van het bedrijf.

top
more than digital
The Reference is niets zonder haar klanten. Melexis is een beursgenoteerde wereldspeler in de halfgeleider- en sensorenindustrie. We hielpen Melexis de toekomstige groei van het bedrijf te faciliteren door het merk te vernieuwen, de volledig nieuwe corporate website te bouwen en de exploitatie van de online kanalen vorm te geven. Lees meer over deze klant.