Menu
the REFERENCE

User experience (UX) design

De beleving van eindgebruikers is niet langer iets wat u zomaar aan het toeval overlaat. Elke interactie en ervaring beïnvloedt immers de waarde van uw product, dienst en merk. The Reference biedt een aanpak op maat van uw budget. Zo maakt u digitale oplossingen voor eindgebruikers intuïtiever en laat u ze bovendien beter renderen.

UX design

Gebruikersprofilering

Uw klant, of de bezoeker van uw website, wil iets bereiken. Om de geschikte functionaliteit en inhoud van uw oplossing te bepalen, is het noodzakelijk uw doelpubliek goed te kennen. The Reference identificeert, samen met u, wie deze mensen zijn en onderzoekt hun doelstellingen, context en persoonlijke eigenschappen. We gebruiken daarvoor de methodes die het best passen bij de gegeven situatie. Aan de hand van persona's en user story mapping delen we de feiten en inzichten met alle betrokken partijen. Zo kunnen we goed geïnformeerde beslissingen nemen en bouwen we samen de juiste oplossing.

UX design

Informatiearchitectuur

We leven in het tijdperk waarin data en informatie overvloedig aanwezig zijn. Een website, intranet of applicatie bevat al snel een overdaad aan gegevens en functionaliteit. The Reference brengt structuur aan in deze chaos en organiseert inhoud op een manier die aansluit bij de denkwijze van eindgebruikers.

We voorzien een geschikte navigatie om alles toegankelijk en efficiënt vindbaar te maken.

UX design

Interactieontwerp en UI-ontwerp

De user interface is het eerste, en soms het enige, wat een gebruiker te zien krijgt van een oplossing. Het belang ervan kan niet voldoende herhaald worden. Een goede gebruikerservaring realiseren, is dan ook een kwestie om de interactie tussen mensen en digitale technologie zo eenvoudig mogelijk te maken. The Reference maakt abstracte ideeën tastbaar en veronderstellingen toetsbaar. Hiervoor gebruiken we onder meer interactieve wireframes en prototypes. Zo krijgt u een realistisch beeld van de eindoplossing. Op die manier kunnen we ook ideeën toetsen aan de realiteit, vooraleer tijd en geld te spenderen aan de uitwerking ervan.

top
more than digital
The Reference is niets zonder haar klanten. Carglass is de specialist in het herstellen en vervangen van autoruiten, waarvoor we een volledige responsive Sitecore website gebouwd hebben. Lees meer over deze klant.