Menu
the REFERENCE

Een doeltreffende website voor Aquafin

Aquafin was op zoek naar een partner om een nieuwe website te bouwen om al haar stakeholders doeltreffend te bereiken en informeren.

DE UITDAGINGEN

Aquafin is het aanspreekpunt voor uiteenlopende stakeholders binnen het Vlaams Gewest. En dat zijn er heel wat: particulieren die op zoek zijn naar informatie over de waterwerken in hun straat, steden en gemeenten die snel en eenvoudig beroep willen doen op de diensten van het bedrijf, doctoraatsstudenten die informatiebundels nodig hebben, leraren die studiemateriaal nodig hebben voor hun leerlingen uit de lagere of middelbare school, enzovoort. Aquafin zocht dus een partner die alle verschillende informatie op een correcte manier bij de juiste stakeholders kon krijgen.

Aquafin site

DE VRAAG

Concreet wou Aquafin een nieuwe, eenvoudige website die gebruiksvriendelijk was voor al hun stakeholders. Het zou een centrale content hub worden waar je ongeacht je achtergrond en doel snel de juiste informatie kon terugvinden. Aquafin gaf aan dat het de voorkeur gaf aan een website met een open source toepassing; dat is software waarvan de broncode vrij beschikbaar is.

ONZE AANPAK

Om de nieuwe website van Aquafin zo toegankelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, leek het ons een goed idee om eerst het totaalplaatje te bekijken. Aangezien de klemtoon op een aangename gebruikservaring lag, zochten we op het vlak van beeldtaal, content en informatiearchitectuur een zekere logica waarin ook de consument makkelijk zijn weg zou terugvinden.

Voor we aan de slag gingen met de website zelf, doorliepen we een discovery fase. In dit deel van het project zetten we alles op alles om onze klant zo goed mogelijk te begrijpen. Hierin verkenden we de uiteenlopende stakeholders en welke noden zij hebben. Door te praten met onze klant, ontdekten we dat de medewerkers van Aquafin uit overtuiging bij de organisatie aan de slag gingen. De leuze: “propere waterlopen voor komende generaties en een leeromgeving bieden in harmonie met water”, is wat hen allemaal drijft. Het is essentieel om die raison d’être naar voren te laten komen in de nieuwe website van de organisatie.

We organiseerden een reeks workshops waarin we onder andere de look en feel van de gebruikte beelden en de content onder de loep namen. Op basis van die input ging onze creatieve studio aan de slag met een aangepaste versie van het logo, het opmaken van een stijlgids en het vastleggen van een tone of voice.

Tegelijkertijd namen we het onderzoeksbureau Emakina Insights onder de arm, dat deel uitmaakt van de Emakina-groep waar The Reference ook toe behoort. Samen namen we de zes stakeholders van Aquafin onder de loep. We onderzochten bijvoorbeeld waar een klant precies naar op zoek gaat op de website, wat die precies nodig heeft, en hoe we die daar het beste mee kunnen helpen. Dit onderzoek fungeerde als de informatiebron bij uitstek voor het opmaken van een informatiearchitectuur die de website duidelijk en gebruiksvriendelijk houdt voor alle stakeholders.

Uiteindelijk ging het Drupal-team bij The Reference aan de slag met Drupal 8 om alles in één mooi geheel te gieten. Er werd in deze fase ook een integratie met Gipod voorzien. Die .NET-applicatie van de overheid bewaart het overzicht over alle werkzaamheden die voor het Vlaams Gewest worden uitgevoerd. Daarnaast werd de website ook met de marketingautomatisatietool Flexmail geïntegreerd.

Onze samenwerking met Aquafin gaat echter verder dan het puur ontwikkelen van een toegankelijke website. Een van onze On-Site experts, gaf het Aquafin-communicatieteam een uitgebreide opleiding in hoe ze efficiënt met het nieuwe Content Management Systeem (CMS) van de website aan de slag konden gaan. Verder begeleidden we hen ook in het optimaliseren van alle content (op vlak van SEO) om zo meer organisch websiteverkeer te krijgen via zoekmachines. Ons Performance Marketing-team werkte mee aan dit project en zorgde voor een uitgebreide keywordanalyse. 

We begeleidden Aquafin ook in het optimaliseren van alle content om zo meer organisch websiteverkeer te krijgen via zoekmachines

Onze samenwerking evolueerde naar een echte agile werkwijze met sprints en minimum viable products (MVP’s). We gingen werken volgens onze eigen ontwikkelde IMUNA-werkmethode. Die staat voor Initiate, Measure, Understand and Act. 

Binnen The Reference richtten we ook een team op dat zich volledig toelegt op de noden van Aquafin. We noemen dat een “customer team”. Zulke customer teams organiseren maandelijkse statusmeetings met onze klant om samen de meest recente resultaten te bekijken, te analyseren en vervolgens de prioriteiten voor de komende periode vast te leggen.

ONZE OPLOSSING

Intussen staat de website, volledig gebouwd in Drupal 8, online. De website is meertalig opgebouwd met een Nederlandstalig en een Engelstalig luik.
Drupal


Tijdens het bouwen van de website werkten we ook een integratie met Gipod uit; een door de overheid ontwikkelde .NET-applicatie die je een actueel overzicht van alle overheidswerkzaamheden in het Vlaams Gewest geeft. Om de website te kunnen connecteren met Gipod, ontwikkelden we een uitgebreide, geautomatiseerde PHP-applicatie. Die zorgt ervoor dat wanneer Aquafin informatie over werkzaamheden op haar eigen website plaatst, die automatisch gesynchroniseerd wordt met Gipod.

Er werd ook een integratie met de marketing automation tool Flexmail voorzien voor e-mailcampagnes.

Naast het bouwen van de nieuwe website werkten we ook een style guide, een tone of voice document, en een vernieuwd logo uit.

Doorheen ons traject, dat in 2016 startte, ondersteunden we Aquafin in hun evolutie naar een meer digitaal mature omgeving. De medewerkers van de organisatie werkten voorheen voornamelijk met offline media zoals brochures en flyers. Tijdens onze samenwerking begeleidden we hen in hoe ze de website als een doeltreffend communicatiemiddel konden inzetten.

RESULTATEN

 Onze inspanningen voor Aquafin leverden ons in 2017 zowel in de Benelux als op Europese schaal een Splash Award op voor Openbare Instellingen.

Award

Intussen blijven we de website optimaliseren. We verbeteren nu bijvoorbeeld de gebruikservaring op de mobiele versie van de website. Zo biedt de geïntegreerde kaart-module van Mapbox nu een hoop meer mogelijkheden op vlak van responsiveness, die we bij aanvang niet konden implementeren.

Naar de toekomst toe zullen we ook werken aan het creëren van een link tussen de recruitment-tool Easycruit en de Aquafin-website.

DIENSTEN & TECHNOLOGIE

• Als software voor de website werd Drupal 8 gekozen.

• Er was ook een On-Site consultant van The Reference aan de slag bij Aquafin om de digitale projecten te ondersteunen.

• Resultaten worden gemeten en geoptimaliseerd aan de hand van Google Analytics.

• We garanderen business continuity voor Aquafin aan de hand van een Service Level Agreement (SLA).

VRAAG JE JE AF WAT WIJ VOOR JOUW BUSINESS KUNNEN BETEKENEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP
Aquafin is een NV die het hemel- en bodemwater binnen het Vlaams Gewest zuivert in opdracht van de overheid. Het doet aan hemelwaterbeheer en neemt daarin niet alleen een ondernemende, maar ook educatieve rol op zich door studiemateriaal aan te bieden aan leerlingen en studenten. Naast Aquafin zuivert Aquaplus – dat onder dezelfde koepel valt - hemelwater voor andere ondernemingen, waaronder tankstations en industriële sites.
top
more than digital
The Reference is niets zonder haar klanten. Melexis is een beursgenoteerde wereldspeler in de halfgeleider- en sensorenindustrie. We hielpen Melexis de toekomstige groei van het bedrijf te faciliteren door het merk te vernieuwen, de volledig nieuwe corporate website te bouwen en de exploitatie van de online kanalen vorm te geven. Lees meer over deze klant.