Menu
the REFERENCE

Sitecore Experience Platform als snel inzetbare tool met zichtbaar resultaat

Onze specialisten vertellen u meer over een interessante quick wins aanpak om snel en efficiënt de eerste stappen te zetten met Sitecore. Een stappenplan met onmiddellijk resultaat

Dat Sitecore uitgegroeid is van een content management systeem naar een digital marketing systeem, met intussen Sitecore 8 en het Sitecore Experience Platform, is een feit. Vele organisaties hebben net om die reden voor Sitecore gekozen in de afgelopen jaren. Maar voor webmanagers en digital marketers blijkt het dikwijls moeilijk de eerste stappen in deze nieuwe realiteit te zetten, ondanks de keuze voor Sitecore als digitaal platform. De Quick Wins approach biedt digital marketing teams een methodiek om deze eerste stappen te zetten en richt zich op organisaties die zich in de ’Align’ en ‘Optimize’ fase van het Customers Experience Maturity Model (Sitecore) bevinden.

In de quick wins approach wordt, eerder dan te focussen op alle tools die Sitecore levert als digitaal platform, gekozen voor een gefaseerde aanpak, waarbij een subset van de Sitecore Experience Platform tools wordt ingezet en verkend. Stapsgewijs leren digital marketing teams en webmanagers, onder begeleiding van hun Sitecore Solution partner, Sitecore als digitaal platform op een eenvoudige manier in te zetten met resultaat op relatief korte termijn. Daarbij wordt gefocust op kennismaking met volgende 4 Sitecore modules: Goals & Engagement values, Engagement Analytics, Rules-based personalization, AB Split & MV testing. De ervaringen en inzichten verworven tijdens deze ‘eenvoudige’ eerste fase dienen als basis voor de volgende fase waarbij website optimalisatie naar een nog hoger niveau wordt getild in SBOS workshops onder begeleiding van een SBOS consultant (SBOS Core package).

Een Quick Wins traject kan opgesplitst worden in de volgende 3 stappen:

  • Definitie van een beperkt aantal goals en de setup daarvan in het Sitecore Experience Platform.
    • Meten van resultaten gebruik makend van Sitecore Engagement Analytics.
  • Optimalisatie van de primary goal adhv. personalisatie en A/B testing, adhv. out-of-the-box Sitecore Experience Platform features.
  • Impact van deze optimalisaties op conversie en verwerven van inzichten in experience optimalisatie

Stap 1 – Definitie van digital goals, definitie van Sitecore Experience Platform goals en enable engagement analytics

Meten van effectiviteit van marketing boodschappen gebeurt in Sitecore a.d.h.v. engagement value. Aan belangrijke interacties van een gebruiker op de site wordt een bepaalde waarde toegekend, die het engagement en commitment van de gebruiker op de site weerspiegelt. De waarde die een bepaalde interactie krijgt wordt bepaald door de marketing objectieven die vooropgesteld worden voor de site. Deze waarde wordt in het Sitecore Experience Platform dus ‘engagement value’ genoemd.

Wanneer een gebruiker een actie voltooit waaraan een bepaald engagement value is gekoppeld dan wordt deze waarde opgeslagen in het gebruikersrecord in Sitecore. Op die manier accumuleert een gebruiker value en kunnen high value visitors uit het systeem gehaald worden. Daarnaast houdt Sitecore ook bij welke pagina’s bezocht worden en wordt engagement value voor een pagina opgebouwd, waaruit value per visit dan weer wordt afgeleid.

In deze eerste stap worden de belangrijkste digital goals gedefinieerd. Op basis van een eenvoudige vragenlijst worden de belangrijkste goals geïdentificeerd en beschreven. Nadat de digital goals ‘op papier’ zijn gedefinieerd worden ze ook in het Sitecore Marketing Center aangemaakt, wordt er engagement value toegekend aan de top goal en wordt de goal gelinkt aan de juiste interactie.

Definitie van de goals in de ‘Goals & engagement Values’ module

Toekennen van de top goal aan het juiste content item in de Content editor

Na de setup wordt gedurende vier weken baseline data verzameld. Om het eenvoudig te houden worden enkel data mbt. de top goal verzameld.

Stap 2 – Experience optimalisatie voor conversie verhoging

In deze stap worden de belangrijkste interacties (call to actions) om de top goal te bereiken geoptimaliseerd a.d.h.v. rules-based personalisatie en A/B testing.

  • De meest bezochte pagina’s van de site worden opgelijst en er wordt bekeken of deze ingangen hebben naar de gedefinieerde topgoal.
  • Daarna wordt een lijst van te optimaliseren pagina’s opgesteld met voor elke pagina de te optimaliseren spot(s).

Rules-based personalisatie

Op basis van de user intent, die afgeleid wordt uit een aantal concrete parameters zoals reference visits, campaign visits, landing page visits, keywords, enz… kunnen bezoekers ingedeeld worden in segmenten. Er wordt een lijst van top campaigns, top keywords, top referrals en top locations opgesteld en op basis daarvan worden alle call to actions gedefinieerd die de volledige set aan bezoekerssegmenten zou moeten coveren. Alle content varianten (teksten, beelden) worden opgeslagen in de Sitecore content repository. Daarna worden de geïdentificeerde spots gepersonaliseerd in de Sitecore Page Editor.

 

‘Personalize the Component’ in Sitecore Page Editor

Condition definition in the ‘Personalize the Component’ module

 A/B testing van de top goal

Op de pagina die de belangrijkste conversie (voor de top goal) realiseert wordt een A/B test opgezet.

Stap 3 – Inzichten en aanbevelingen

Gedurende een periode van vier weken wordt opnieuw wekelijks het aantal conversies van de top goal gemonitord. Na deze periode worden de resultaten van de niet-geoptimaliseerde en geoptimaliseerde site vergeleken en worden daaruit conclusies getrokken. Een quick wins project biedt op een eenvoudige, toegankelijke manier de mogelijkheid aan digital marketing teams om het Sitecore Experience Platform te leren kennen met resultaat en cijfermateriaal op korte termijn. Het is bovendien een step-up naar een volgende fase waar, in SBOS workshops, de volgende stap naar website optimalisatie kan uitgebouwd worden. Sitecore DMS (v7 en hoger) bevat reeds alle modules die in dit traject worden gebruikt en indien gewenst kunnen een aantal SBOS Accelerators, zoals de Personalisation tracker, geïnstalleerd worden. Er moet dus niet op Sitecore 8 gewacht worden om een Quick Wins traject te starten.

De Quick Wins aanpak wordt uitgebreid beschreven in het eBook “Quick Wins with Sitecore Digital Marketing System (DMS)”, gepubliceerd door Sitecore Business Optimization Services (SBOS). Het bevat materiaal dat het ganse proces, zowel voorbereiding als configuratie in Sitecore, ondersteunt, alsook een voorbeeld traject en een checklist m.b.t. Sitecore installatie.

Niets meer missen van onze interessante blog? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief. We verzamelen er ons laatste nieuws, tal van expert tips en onze recente blogposts in voor u.

Op de hoogte blijven?

top
more than digital
The Reference is niets zonder haar klanten. Carglass is de specialist in het herstellen en vervangen van autoruiten, waarvoor we een volledige responsive Sitecore website gebouwd hebben. Lees meer over deze klant.