Menu
the REFERENCE

Marketing Festival 2017 - Dag 2

“We want to make you uncomfortable”. Hiermee startte en eindigde de dag. Onze consultants werden wakker geschud. De tijden veranderen, marketeers echter soms niet. Doorgaans heeft zo'n dag tot gevolg dat er heel wat losse eindjes en aanknopingspunten aangereikt worden. Wat uiteindelijk ook resulteerde in een multidisciplinaire spaghetti die stof tot nadenken geeft over de complexiteiten waar online & offline marketing vandaag voor staan. Hieronder vatten we samen wat de lessen waren van deze dag vol kritische en multidisciplinaire invalshoeken van keynotes, én geven we je verschillende must-reads mee. 

Ons verslag over dag 1 gemist? Lees het hier.

Like fish in water, we don't realize we're swimming in it

Of hoe culturele conditionering ons beeld van de werkelijke waarde van 'online marketing denken' dagelijks vertekent.

We zetten het meeste in op de kanalen die we kunnen meten louter omdat we deze kanalen beter kunnen meten. Rand Fishkin spreekt in het kader hiervan van gedragsconditionering. Het is niet zo dat, omdat we de ROI van organische kanalen niet kunnen meten, we hierop niet moeten inzetten. Hoewel de directe ROI niet steeds meetbaar is, is het een troef om hiervan gebruik te maken.

Optimaliseer elk kanaal, dus ook SEO met dezelfde diepgang en ambitie, los van het feit of deze voor de hand liggend zijn naar ROI meetbaarheid. Verschillende SEO disciplines gaande van revisie van website logfiles, optimalisering van crawleractiviteit door Googlebot op de website tot de evidente noodzaak om concurrentieanalyses te maken, content te creëren en content te optimaliseren.

Focus daarom op die aspecten waar potentieel in zit (bv. in het houden van een videoblog), evalueer de performantie op recurrente basis. Is er nog groei mogelijk, zowel op verbetering van gebruikte methodes zoals UX, content...?

get a life solution
Must reads:

The objective is not to pick a seat, it is to fly in comfort

Hanteer vanaf conceptualisering in design, copy, campagnebenadering en de optimalisaties steeds een geïntegreerde aanpak.

Betrek designer, marketeer en copywriter vanaf de start meteen in het team. De ambitie? Streef uiteindelijk naar een diepgaande empathie in relatie met jouw klanten om het potentieel tot in de diepte uit te werken. Een aantal methodes die werden toegelicht:

 • Hanteer een 3D benadering (Oli Gardner - Data-Driven Design) waarbij de implementatie van testprocedures op meerdere niveaus plaats vindt. Integreer daarbij zoveel mogelijk benadering die tot sterkere conclusies rond testresultaten zal leiden. Integreer tools gaande van gebruikerstesten, session recordings, heatmaps, web analytics, performantie van pagina's en content, interviews, enquêtes, online reviews, feedback rond merk sentiment...
 • Voer tot 6 tot 20 interviews (Kim Goodwin - Right research, Right Value) met klanten om een zicht te krijgen op wat hen het meeste bezig houdt in de context van het product of service die je aanbiedt. vraag naar de ondernomen stappen , met wie, waar, wanneer, hoe ...)
 • Hoewel enkele jaren geleden nog controversieel bieden de mogelijkheden van neurowetenschappen om inzicht te krijgen in consumentenpsychologie steeds meer integraties in marketingtechnieken kennen. Hoe eyetracking, hersenactiviteit een extra laag kunnen vormen om tot extra inzichten te komen op vlak van emoties en retentie van advertenties.

Nielsen

neuroscience

Must reads:

De toekomst Artificiële intelligentie (AI)?

Vandaag beschikken we in webanalytics over diverse mogelijkheden om bezoekers en hun websitegedrag te evalueren. Vandaag zijn de targetingopties waarover bv. Google & Facebook beschikken legio. Op basis van demografische, geografische of andere kenmerken zoals interesses, opleiding ... kan er uitgebreid getarget worden. Echter, waarin deze mogelijkheden nog niet op punt staan is op de diepgaandere processen waarom iemand interesse zou kunnen tonen in een bepaald product. Dit kan immers perfect ook een persoon zijn die helemaal niet binnen de geselecteerde doelgroep ligt.

Daarom zijn bovengenoemde technieken om tot diepere inzichten te komen zoals heatmapping, session recordings en interviews op dit moment interessant om ons dichter bij het begrijpen van de context & drijfveren van eindgebruikers / klanten te brengen. Echter, dit zijn nog steeds reactieve oplossingen gebaseerd op hypotheses en evaluaties die gelimiteerd zijn binnen het menselijk denkvermogen. Hierbij kan artificiële intelligentie ons extra informatie bieden op basis van uitgevoerd gedrag. Het leren weten van nog-niet-geweten onbekenden.

Het is onmogelijk om samen te vatten wat termen zoals AI, machine learning en superintelligence allemaal omvatten. Laat staan te kunnen voorspellen wat ons dit zal opleveren en zal betekenen voor Online marketing binnen pakweg 5 tot 10 tot 20 jaar. Daarom raad ik onderstaande leestips aan, maar een korte oplijsting in welke richting AI de komende jaren zal evalueren is tot een zekere abstractie wel mogelijk:

 • AI zal tot Inzichten komen die onbereikbaar zijn voor webanalysten. Onbekende factoren van gedragingen die samenhangen om tot betere profilering van gebruikers te komen.
 • Door AI gedreven technieken kunnen binnen Google Adwords nu al gebruikt worden om een betere return op te leveren.
 • Automatische 'self-driving ads' > automatisatie van advertenties op basis van onbekende factoren die wel door AI opgevangen kunnen worden.
 • Betere inzichten in data-gedreven attributie > diepere inzichten in de werkelijke waarde van bv. online kanalen die bijdragen tot leads, verkoop ook wel benoemd als attributiemodellering.
 • Als een gebruiker niet prijsgevoelig is, maar bv. wel gesteld is op comfort, en dit via AI gedecteerd werd door eerder gesteld gedrag, kan een AI automatische geoptimaliseerde / gepersonaliseerde webpagina getoond worden waar meer op emotiegedreven beweegredenen of focus gelegd wordt op het comfort dat een gebruiker van een bepaalde vliegtuigmaatschappij kan verwachten.

Kanttekening: Hoewel op een aantal vlakken nog controversieel zoals met betrekking tot diepgaande personalisatie, wordt artificiële intelligentie de game-changer van de komende jaren. Nu nog een nieuwigheid, maar hoe dan ook the next-big thing, ook in online marketingland.

In de Europese Unie wordt mogelijks wel nog op de rem gestaan om artificiële intelligentie binnen online marketingtechnieken te integreren met de aankomende regulering rond bescherming van persoonsgegevens (General Data Protection regulation - GDPR).

Must reads:

Onze tips? Stel jezelf vanaf nu volgende vragen:

 1. Neem alle werkelijk relevante aspecten in aanmerking, in context van online marketing doelstellingen.  Overweeg niet enkel de eenvoudigste, maar wees er van bewust dat relevante kanalen niet enkel betalend hoeven te zijn en SEO minstens evenveel potentieel kan leveren.
 2. Interview jouw doelpubliek (eindklant). Stel hen de meest zinvolle vragen om een beter begrip van hun beweegredenen.
 3. Betrek een multidisplinair team, streef naar een diepgaand begrip van de intentie van jouw klant.
 4. Integreer data-driven design in websiteoptimalisaties. Start met hypotheses verwachte uitkomsten, evalueer en hertest. Optimaliseer vanaf de rauwste logfiles tot het meest diepgaande begrip van de drijfveren, intenties van jouw klant.
 5. Hoe kan ik data-gedreven optimalisaties, artificiële intelligentie (IA), machine learning, neurowetenschappen integrereren in de werking van online & offline marketing?
 6. AI = the next big thing in marketing.  Lees meer, reflecteer & anticipeer hierop nu al binnen jouw organisatie, binnen jouw online marketing strategie.

Of korter nog:

get in touch

Op de hoogte blijven?

top
more than digital
The Reference is niets zonder haar klanten. Melexis is een beursgenoteerde wereldspeler in de halfgeleider- en sensorenindustrie. We hielpen Melexis de toekomstige groei van het bedrijf te faciliteren door het merk te vernieuwen, de volledig nieuwe corporate website te bouwen en de exploitatie van de online kanalen vorm te geven. Lees meer over deze klant.