Menu
the REFERENCE

Een sterke idea-flow voor een gezonde cash-flow

De bottom-line is belangrijk, maar die krijgt u niet gemaximaliseerd zonder een heldere horizon. Een idea-flow beleid zal zeker het verschil maken.

Volgens Adobe en hun State of Create studie geloven 80% van de ondervraagden dat creativiteit een kritisch onderdeel is van een groeiende en gezonde economie. Dit houdt steek want creativiteit is een belangrijk ingrediënt om groei te verwezenlijken.

Ideeën vangen stof

Een onderzoek van innduce.me legde bloot dat slechts 3% van werknemers die een idee hebben het ook effectief kunnen verwezenlijken en implementeren. Maar liefst 40% heeft helemaal niets te maken met ideeën op de werkvloer. De rest geeft aan slechts een uitvoerende rol te spelen in de ideeën van hun gremia.

Er ligt dus een hoop onbenutte creatieve capaciteit op de gemiddelde werkvloer. Adobe stelde vast dat 39% van de werknemers regelmatig ideeën heeft en zichzelf als creatief beschouwt. Dit staat dus in schril contrast met de 3% die mag bedenken én uitvoeren. En niet alleen de werknemers zijn onderbenut. Marion Debruyne weet dat 6% van de consumenten de producten die ze kopen zou aanpassen en verbeteren, m.a.w. dus creatief of innovatief zou zijn.

Niet elk idee zal puur goud zijn, maar hier speelt dan weer de kwantiteit een rol. Het spreekt voor zich dat veel goede ideeën onopgemerkt weer verdwijnen in het niets. Ideeën die het verschil hadden kunnen maken, die innovatief, disruptief of gewoon verfrissend zijn. Ideeën die ergens in die 39% of 6% blijven hangen. Elke bedrijfsleider heeft 2 primaire zorgen: de toekomst van het bedrijf (de horizon) en de bottom line. Men zou ervoor kunnen pleiten om in elke organisatie een idea-flow beleid te voorzien. Net zoals u de cashflow in de gaten houdt voor een gezonde bottom line zou er een structuur kunnen bestaan die naar die 39% en 6% kijkt. Eentje die de idea-flow zou beheren om zo steeds een horizon (een perspectief op de toekomst) te kunnen bieden.

Voor een helderblauwe horizon werkt u op 3 domeinen:

  • Het vergt ondersteuning van de werknemer
    Voor veel bedrijfsleiders is het niet nieuw dat ideeën blijven liggen. Deze verlichte geesten zullen investeren in brainstormevenementen. En dergelijke dagen waar we volop ideeën optrommelen zullen zeker de moeite lonen. Maar voor een écht duurzaam idea-flow beleid moeten we ELKE dag bereid zijn te luisteren. We weten immers dankzij Archimedes dat een 'Eureka!' op elk moment kan komen. Ook buiten de uren… Het is dus beter om de investering in te zetten om technieken aan te leren rond productief brainstormen, pitchen of voor conceptvorming. Geef uw mensen dus de tools, de zelfzekerheid en een team waarmee ze een idee vorm kunnen geven. En dat niet elk idee het leven hoeft te zien klopt uiteraard ook, maar een team dat een idee kan doden kan tegelijk de creatieveling in kwestie bijsturen zodat het volgende geniale idee een betere fit zal hebben.

  • Het vergt research bij de consument
    Dat de consument meer is dan een afzetmarkt is ons al langer duidelijk. Consumenten zijn mondiger en meer dan ooit beïnvloeden ze elkaars keuzes. Dat deze consumenten de meest interessante ervaringen hebben met onze services en producten is ook duidelijk. Ze zijn een grote bron van inzichten die kunnen leiden tot goede ideeën. Marion Debruyne doopte de consument dan ook om tot: 'de grootste R&D afdeling' en schreef hierover het boek: Customer Innovation (een absolute aanrader, trouwens). Dat u het gedrag van een klant online perfect kan meten zou u ondertussen al een hele poos duidelijk moeten zijn. Maar weet dat u hier niet altijd het juiste meet. Daarbovenop is er ook nog social media tracking. (We weten uit ervaring dat dit een niet te versmaden bron van inspiratie is). Maar ga naast dit alles zeker ook zélf luisteren en start een echt gesprek op met uw klant. Een standaard vragenlijst volstaat niet. Onderschat daarnaast zeker het belang van een customer journey mapping niet. Deze verplicht u in de schoenen van de klant te lopen. En last but not least: verstop ook de klachten niet. Verspreid ze! Hier zit immers gouden feedback van klanten die het u graag komen vertellen. Een bron van inspiratie voor veel van de hierboven genoemde 39% in uw bedrijf.

  • Het vergt investeringen bij agentschappen
    Agentschappen leven op creativiteit. Het is hun kern, het is hun bestaansreden. Ze zijn er rond georganiseerd. Het is belangrijk om met uw agentschap een achterdeur-relatie op te bouwen. Eentje zonder veel geheimen en met héél veel bewegingsvrijheid. Geef hen de middelen om de conversatie gaande te houden. Dit hoeft echter geen blanco cheque te zijn als u er ook duidelijk meetbare doelstellingen aan koppelt. Om een echte meerwaarde te hebben is er op zijn minst een helikopterview over alle projecten en een diepe kennis van de industrie van de klant vereist. Kennis die bovendien steeds up to date gehouden moet worden. De klanten met wie we dergelijke wederkerige relatie hebben opgebouwd, profiteren van een constante flow van creativiteit en strategische bedenkingen mét een impact op de economische realiteit (en een stijging van zowel de top line als bottom line).

De horizon is helder. Er ontstaat een zee van opportuniteiten… Mijn eerste baas zei altijd: 'Don't think of it as a lack of choices, it is all about a lack of opportunities.' Het zijn wijze woorden die ik nog steeds koester omdat ze me al vaak geholpen hebben om mijn perspectief op een probleem te verbeteren. Investeren in een sterke idea-flow heeft te maken met het zien van opportuniteiten. Opportuniteiten die ervoor zorgen dat we kunnen gaan waar we wensen te gaan en niet waar de concurrentie ons stuurt, met beperkte keuzes.

Niets meer missen van onze interessante blog? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief. We verzamelen er ons laatste nieuws, tal van tips van onze experts en onze recente blogposts in voor u.

Op de hoogte blijven?

top
more than digital
The Reference is niets zonder haar klanten. Carglass is de specialist in het herstellen en vervangen van autoruiten, waarvoor we een volledige responsive Sitecore website gebouwd hebben. Lees meer over deze klant.