Menu
the REFERENCE

Gigeconomie zorgt voor nieuwe manier van werken

In onze blogpost: “Wat vinden millennials belangrijk in hun werk?”, die vorige maand verscheen, hadden we het over de beste manier om millennials aan te trekken en ook in dienst te houden. Hierbij kwam naar voor dat zowel managers als HR-medewerkers meer rekening dienen te houden met het ‘menselijke aspect’ van recruteren. Een aanpak die niet alleen aanhang vindt bij millennials, maar bij werknemers van àlle generaties. In je job de kans krijgen om je verder te ontplooien, is tegenwoordig een echte must.

Deze nieuwe manier van recruteren zorgt ook voor een veranderde situatie op de werkvloer: mensen komen meer en meer centraal te staan, alsook een meer flexibele invulling van de job. Medewerkers gaan echt op zoek naar een perfecte work-life balans.Een nieuwe trend die hierbij aansluit is: ‘gig-economie’, ook wel ‘flexonomie’ of ‘people first economy’ genoemd. In een groot deel van de markt is er een toename van ‘ready-to-work-talent’. Dit segment biedt een antwoord op de behoefte van werkgevers om gaten in het personeelsbestand in te vullen. Hierbij gaat het grotendeels om tijdelijke projecten, die in de meeste gevallen worden ingevuld door interims, freelancers of consultants. Deze statuuten zijn voor veel medewerkers heel interessant omwille van de flexibele werkregimes en de keuzevrijheid naar verschillende projecten toe. Werk je liever parttime? Dat kan. Doe je liever een project in de retailsector? Dat kan. Kortom, vrijheid verzekert op alle vlak.

Gig-economie vergroot ook de kans dat werkgevers de juiste skills op het juiste moment aan kunnen trekken. Meer en meer bedrijven gaan beroep doen op freelancers of consultants om drukke pieken op te vangen of specifieke expertise in huis te halen waar op dat moment nood aan is. ‘People first economy’ is BIG in de Verenigde Staten. Eén derde van alle inwoners in de VS is een ‘flexwerker’. Ook in België is die trend niet meer weg te denken. In 2030 zullen meer medewerkers op tijdelijke basis werken dan in vast dienstverband. Het aantal consultants, interims en freelancers zal dus hoger zijn dan de medewerkers met een vast contract.

Maar flexibel werken heeft naast voordelen, ook nadelen. Zo gaan bedrijven als Uber of Deliveroo bijna uitsluitend werken met tijdelijke werkkrachten. Die krijgen dan een lager loon en minder voordelen dan als ze in vast dienstverband zouden staan. 

Ook kan onafhankelijk giggen (consultancy niet inbegrepen) voor onzekerheid zorgen naar de toekomst toe. De huidige wetgeving heeft bijvoorbeeld geen wettelijk draagvlak voor die nieuwe manier van werken. Met als gevolg dat velen geen pensioenrechten opbouwen en ook vaak te lage lonen ontvangen.

In het kader van deze veranderde werking, zullen organisaties dus hun bedrijfscultuur onder de loep moeten nemen om zo een goede synergie te creëren tussen tijdelijke en vaste medewerkers.

Door de jaren heen is er enorm veel veranderd in de vraag naar tijdelijke werkkrachten. Waar organisaties vroeger eerder op zoek gingen naar medewerkers louter om een afwezige collega te vervangen, is er nu een grote vraag naar specialisten die over kennis beschikken die inhouse ontbreekt.

Hoewel dus een wettelijk kader ontbreekt, stijgt de vraag van de werknemer om meer onafhankelijk te gaan werken of te giggen enorm. We willen kunnen kiezen voor wie, wanneer en hoe intensief we werken. Vandaag gaan we niet meer puur voor een bepaalde job of functie, maar zijn we op zoek naar een organisatie die voldoet aan onze behoeften.

Heb jij nood aan experts die je inhouse kennis kunnen versterken?

» Laat het ons weten
 

Op de hoogte blijven?

top
more than digital
The Reference is niets zonder haar klanten. Carglass is de specialist in het herstellen en vervangen van autoruiten, waarvoor we een volledige responsive Sitecore website gebouwd hebben. Lees meer over deze klant.