Menu
the REFERENCE

HR-analytics: naar een effectief en toekomstgericht HR-management

Voor heel wat HR-professionals lijkt het een trend die af en toe opduikt, om daarna weer in alle stilte te verdwijnen. Toch is HR-analytics onmisbaar voor een effectief en toekomstgericht HR-management. Alleen is het daarbij cruciaal om de grote hoeveelheid aan verzamelde data op een juiste manier in te zetten en kwalitatief te onderzoeken. En daar loopt het vaak fout…

 

Wat is HR-analytics?

Voor alle duidelijkheid geven we nog even mee wat we precies onder HR-analytics verstaan:
“De systematische identificatie en kwantificering van de impact van menselijk gedrag op het bedrijfsresultaat met het oog op het nemen van de best mogelijke beslissingen.”*

Het gaat dus enerzijds over het verzamelen van objectieve cijfergegevens, anderzijds over het interpreteren van die gegevens om veronderstellingen en vermoedens meetbaar te maken. Op basis van objectieve data ontdek je patronen en leg je verbanden, om uiteindelijk te komen tot een onderbouwd actieplan.

HRanalytics


Meten is weten

Data is kennis, ook in HR. En er is heel wat data beschikbaar. Denk maar aan personeelstevredenheid, personeelsverloop, stress op de werkvloer, opleidingsbehoefte… Door die data juist in te zetten, worden achterliggende oorzaken geïdentificeerd en geanalyseerd. Hoe groot is het personeelsverloop en heeft het een invloed op de verkoop? Hoe groot is de impact van een nieuwe aanwerving op het bedrijfsresultaat? Zijn er bepaalde afdelingen die hier gevoeliger voor zijn? En ga zo maar door…

Doorgedreven HR-analytics werkt inspirerend, brengt nieuwe inzichten en zorgt ervoor dat je als HR-manager vooruit kunt plannen en je beslissingen naar het management kunt onderbouwen met objectieve, tastbare data, eerder dan te handelen op buikgevoel. De beslissing om te investeren in een nieuwe aanwerving of een strategisch opleidingsplan voor een bepaalde groep medewerkers is zo veel sneller genomen en kadert steeds in een langetermijnstrategie om talent te werven en te behouden. Om daarna uiteraard de impact te blijven meten en opvolgen.

Eerste hulp bij data: een data consultant

Al die data op een objectieve manier analyseren en interpreteren is vaak geen sinecure. De kritische blik van een externe consultant is dan ook van onschatbare waarde. Een externe consultant handelt immers onafhankelijk en kan zich zo boven bestaande processen en dynamieken plaatsen. Pijnpunten worden sneller geïdentificeerd en vanuit een brede ervaring in diverse sectoren komen ze met heel wat alternatieve oplossingen.

The Reference speelt kort op de bal door gespecialiseerde data consultants onmiddellijk bij jou in te zetten. Onder het motto “Endless commitment is what you can expect from our On-Site consultants” zetten ze hun data expertise gericht in, ondersteund door de collega’s bij The Reference.

Interesse in onze data consultants?

Laat het ons weten

Meer weten over onze On-Site consultancy? 

Lees meer

 

*Bron: Van den Heuvel & Bondarouk, 2016

 

Op de hoogte blijven?

top
more than digital
The Reference is niets zonder haar klanten. Melexis is een beursgenoteerde wereldspeler in de halfgeleider- en sensorenindustrie. We hielpen Melexis de toekomstige groei van het bedrijf te faciliteren door het merk te vernieuwen, de volledig nieuwe corporate website te bouwen en de exploitatie van de online kanalen vorm te geven. Lees meer over deze klant.