Menu
the REFERENCE

21 maart 2016

Resultaten 2015 Emakina: zeer sterke prestatie

Inkomsten bedragen 70.340 KEUR, een stijging met 25%; 
EBIDTA van 6.070 KEUR kent sterke groei met 50%

Gereglementeerde informatie – vrije vertaling van de originele Franse tekst

 logo Emakina

BRUSSEL, 21 MAART 2016 – Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) maakt vandaag zijn jaarresultaten bekend voor 2015.

1. Kerncijfers

emakina results 1 

Karim Chouikri en Brice Le Blévennec, co-CEO's van Emakina Group:
"De groep noteert een forse stijging van haar resultaten in 2015 met een groei van 25% van haar inkomsten, plus een nieuwe toename van de operationele marge met bijna 150 basispunten. Deze prestatie wordt gedragen door een sterke commerciële dynamiek bij alle teams van de groep.

De bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) kent een opmerkelijke groei van 50% en bedraagt 6.070 KEUR. Dit komt door een efficiëntere en beter aangepaste inzet van middelen op afroep, een betere kostenbeheersing en de hogere synergie tussen de verschillende entiteiten van de groep. Onze internationale expansie zet zich verder met 57% aan inkomsten die buiten België werden gerealiseerd.

Wij houden eraan om al onze klanten te bedanken voor hun vertrouwen, alsook onze 700 medewerkers voor hun uitstekende bijdrage.”

Frédéric Desonnay, CFO Emakina Group voegt toe:
"De verbetering van de marges sinds drie jaar is het resultaat van belangrijke inspanningen op intern niveau door onze managers. Zij hebben de kosten kunnen beheersen, talent optimaal ingezet en de juiste technologische keuzes gemaakt. Hierbij konden zij rekenen op de steun van onze aandeelhouders, onze bankiers, en niet te vergeten, de inzet van onze financiële en administratieve teams."

2. Opvallende feiten in 2015

a) New business
In 2015 hebben nieuwe binnen- en buitenlandse klanten een agentschap van Emakina als partner gekozen: Enkele voorbeelden hiervan zijn: AstraZeneca, Bosch Siemens, Celio, Carré de l'Habitat, Cofely (Engie), Crea Geneve, Crédit Mutuel Arkéa, De Lijn, European Defense Agency, Floris van Bommel, Generali, Goodman, Greentube, Hypo NÖ, Jimmy Choo, Kenwood, Kiala (UPS), Lola & Lisa, Markafoni, Melexis, Merck, Merkur Markt (REWE), Vecos, WE Fashion en merken van de groep Ales, zoals Caron, Lierac en Phyto.

b) Synergiën
Alle entiteiten van de groep hebben verder samengewerkt aan verschillende klantenprojecten. Zo konden zij uitgebreid hun eigen knowhow delen, hun beschikbare middelen en specifieke technologieën inzetten.

c) Talenten
Getalenteerde medewerkers zijn een fundamentele troef voor Emakina. De groep stelt alles in het werk om mensen met uitzonderlijke capaciteiten aan te trekken en te ontwikkelen. Bij Emakina Group ontwikkelt het talent zich ten volle: het contact met collega's en klanten, het opleidingsaanbod of de deelname aan programma's voor onderzoek en ontwikkeling zorgen daarvoor.

d) Overnames
In september 2015 verwierf Emakina 100% van het kapitaal van het Oostenrijkse digitale agentschap diamond:dogs. Het heeft 80 medewerkers en kantoren in Wenen, Zurich, Salzburg en Zagreb. Met de overname van diamond:dogs kan Emakina zijn positie in centraal Europa versterken.

Na afsluiting van het boekjaar heeft Emakina 100% van het kapitaal overgenomen van het Zweedse digitale agentschap Dempsey met 15 medewerkers, dat in Stockholm is gevestigd. Dit ligt in de lijn van het commerciële partnerschap dat de groep in 2013 heeft afgesloten. Emakina versterkt door deze operatie zijn aanwezigheid in de noordelijke landen.

e) Partnerschappen
In 2015 heeft Emakina Group de samenwerking met zijn partners verdergezet. Klanten van Emakina genieten zo het voordeel van een geografische uitgestrektheid en kunnen rekenen op lokale knowhow.

De partners van Emakina Group zijn Asiance (Korea) via een overeenkomst afgesloten in 2015, Bubblegum (Spanje) ook sinds 2015, Domino (Italië), Metia (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Singapore), Piramit (Turkije) en SinnerSchrader (Duitsland).

f) Lancering EMAKINA/Things
Emakina innoveert met de creatie van een nieuw expertisecenter met deskundigen op het gebied van internet-of-things (IoT). In een wereld die steeds meer is geconnecteerd biedt dit domein enorm veel mogelijkheden voor het realiseren van unieke, creatieve ervaringen. Zo gaan merken een band aan met hun publiek en verbetert het klantenengagement.

g) Brand Experience Score©
Emakina onthulde een nieuwe aanpak voor ‘brand experiences’, met een originele methode en indicator voor merkenbeheer. Via de Brand Experience Score©, worden merken uit de cosmeticasector, vrouwenmode, hobby, vrije tijd en tuinieren onderzocht en vergeleken.

3. Algemene opmerkingen

Sterke stijging van de bedrijfsopbrengsten

In 2015 bedroegen de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van Emakina Group 70.340.217 EUR tegenover 56.135.588 EUR in 2014, d.i. een toename van 25,3% (+20,6% bij constante perimeter).

Geografisch gezien vertegenwoordigt het klantenaandeel "buiten België" 57% van het totale geconsolideerde bedrijfsresultaat van 2015 tegenover 50% het jaar ervoor.
De bedrijfsopbrengsten gerealiseerd in België stijgen in 2015 met 7%.

Ter herinnering, de overname in september 2015 van de communicatiegroep diamond:dogs met vestigingen in Wenen, Salzburg, Zurich en Zagreb, alsook de overname in januari 2016 van het agentschap Dempsey uit Stockholm zijn een bijkomend voorbeeld van de wil van Emakina om uitgebreid aanwezig te zijn op het Europese grondgebied, om zo het best zijn internationale klanten te bedienen.

EBITDA neemt toe met 50%

De bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) bedraagt 6.069.790 EUR (5.485.000 EUR bij constante perimeter) in 2015 tegenover 4.053.307 EUR in 2014. In verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten stijgt de EBITDA van 7,2% naar 8,6% (8,1% bij constante perimeter) tussen 2014 en 2015.

Deze positieve evolutie van de operationele marge is vooral het resultaat van een betere besteding van de middelen, samen met een kostenbeheersing in de lijn van wat al sinds 2013 te zien was.

De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen) neemt fors toe in de lijn met de EBITDA. Dit is het gevolg van een beperkte stijging van de afschrijvingen op (im)materiële vaste activa en van het financieel resultaat in 2015 tegenover dat van 2014.

Positief nettoresultaat van 2.792.412 EUR vóór en 1.147.177 EUR na afschrijvingen op goodwill

Het nettoresultaat van het eerste semester van 2015 (vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen) stijgt met 2.026.138 EUR. Dit wordt verklaard door de evolutie van de winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, door het uitblijven van een uitzonderlijk resultaat in 2015 tegenover vorig jaar en door een beperkte evolutie van de belastinglasten.

De afschrijvingen op de consolidatieverschillen (opgelegd door de Belgische boekhoudnormen) hebben een negatieve impact op het nettoresultaat van de onderneming van 1.645.235 EUR in 2015 tegenover 1.619.758 EUR in 2014. Het feit dat het Belgisch boekhoudrecht systematische afschrijvingen oplegt, weegt zwaar door op het geconsolideerd nettoresultaat.

4. Financiële situatie

In 2015 is de financiële situatie van de groep versterkt dankzij een schuldgraad in lijn met de groei van de groep, een lagere behoefte aan bedrijfskapitaal met positief effect op de geldmiddelen en de beschikbaarheid van aangepaste kredietlijnen.

5. Vooruitzichten voor 2016

Het management van Emakina Group verwacht in 2016 een organische omzetgroei met één cijfer op basis van de huidige commerciële situatie.

6. Verklaring van de bestuurders

De Raad van Bestuur verklaart dat, voor zover geweten, de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten per 31 december 2015 zijn opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen en dat zij een betrouwbaar beeld schetsen van het vermogen, de financiële situatie en de resultaten van de groep Emakina. Het financieel jaarverslag omvat een nauwgezette toelichting bij de gegevens die erin moeten worden opgenomen.

7. Varia

a) Verslag van de Commissaris
De Commissaris bevestigt dat de basisrevisie van de geconsolideerde rekeningen is afgewerkt en dat de boekhoudkundige gegevens in het bericht geen belangrijke correcties behoeven.

b) Belgische boekhoudnormen
Alle geconsolideerde cijfers werden opgegeven conform de Belgische boekhoudnormen (o.a. wat betreft de verplichte afschrijvingen van goodwill). De cijfers zijn een synthese van de financiële resultaten die op een gedetailleerde manier worden gepresenteerd in het jaarverslag van 2015.

c) Agenda 2016 voor de aandeelhouders
1 april: Jaarverslag 2015 (brochure);
22 april: Algemene aandeelhoudersvergadering;
16 september: Publicatie van de halfjaarlijkse resultaten 2016.

 

OVER EMAKINA GROUP

CONTACTGEGEVENS
Karim Chouikri Chief Executive Officer +32(0)2 400 40 75 kch@emakina.com
Frédéric Desonnay Chief Financial Officer +32(0)2 788 79 26 fds@emakina.com
Luc Malcorps Director of Media Relations +32(0)2 788 79 73 lma@emakina.com


Emakina Group N.V.
Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
België
BTW BE 0464.812.2210464.812.221
ISIN BE 0003843605

www.emakina.com


GECONSOLIDEERDE CIJFERS 2015 - EMAKINA GROUP NV

 emakina results 2

 emakina results 3

 emakina results 4

* Opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudnormen.
** Conform de evaluatieregels werden de consolidatieverschillen (of de goodwill) afgeschreven op 8 jaar, los van elke mogelijke meerwaarde overeenkomstig de Belgische boekhoudkundige normen.

In overeenstemming met de reglementeringen van Alternext Brussel is dit jaarlijkse bericht facultatief.
De publicatie van het financiële jaarverslag 2015 van Emakina Group volgt hierna.
Het jaarverslag bevat de gereglementeerde informatie en is, conform de wettelijke bepalingen ter zake, vanaf 1 april 2016 beschikbaar op de website www.emakina.com (rubriek “Financial – Reports”.)

top
more than digital
The Reference is niets zonder haar klanten. Melexis is een beursgenoteerde wereldspeler in de halfgeleider- en sensorenindustrie. We hielpen Melexis de toekomstige groei van het bedrijf te faciliteren door het merk te vernieuwen, de volledig nieuwe corporate website te bouwen en de exploitatie van de online kanalen vorm te geven. Lees meer over deze klant.