Menu
the REFERENCE

Consultancy rond datagestuurde marketing bij een groot retailbedrijf

Ontdek hoe we intuïtieve beleidsvormers transformeren tot bedrijfsleiders die gefundeerde beslissingen nemen op basis van data.

Consultancy rond datagestuurde marketing bij een groot retailbedrijf

In het najaar van 2018 werd het datateam van The Reference gevraagd om de marketingafdeling van een groot retailbedrijf te adviseren op het gebied van data-analyse. De opdracht bestond uit twee delen. Allereerst voerden we een gedetailleerde marketinganalyse uit die het bestuur in staat stelde om gefundeerde strategische beslissingen te nemen. Daarnaast stelden we rapporten op die de medewerkers konden helpen bij het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten.

Het reilen en zeilen van de klant opvolgen

We lieten het echter niet bij de gevraagde analyses en rapporten, maar gingen nog een stap verder: we implementeerden ook verschillende voorspellende modellen waarmee het team de klantenstroom nauwgezet kan opvolgen en tijdig kan reageren. Zo kan een van de modellen berekenen hoe groot de kans is dat een klant op een bepaald moment zal afhaken. Op basis van dit waardevolle inzicht lanceerde het bedrijf een marketingcampagne gericht op klanten die op het punt stonden af te haken. Het klantverloop werd zo aanzienlijk teruggedrongen. Een ander model berekent hoe groot de kans is dat een prospect een trouwe klant wordt. Potentiële klanten waarbij de kans op conversie hoger was dan 80 procent werden vervolgens persoonlijk getarget via verschillende kanalen. Op deze manier slaagden we er ook in een groot aantal nieuwe klanten te werven.

Tabellen opvolgen en doelen realiseren

We hanteerden verschillende methodes om onze voorspellende modellen te ontwikkelen, waaronder het immens populaire "random forest". Op basis van een tabel met voorspellende elementen berekent dit algoritme de waarschijnlijkheid van een bepaalde gebeurtenis. In ons geval: een klant verliezen of een conversie. Dankzij diepgaand inzicht in het bedrijf en uitgebreid overleg konden we een relevante reeks voorspellende elementen opstellen. Uiteindelijk slaagden we erin voorspellingen te genereren die nauwkeurig genoeg waren om de juiste klanten te identificeren en de vooraf bepaalde doelen te realiseren.

CONTACTEER HET DATA TEAM

Diensten
  • Data
  • Evidence-based BI
  • $name
top
more than digital
The Reference is niets zonder haar klanten. Melexis is een beursgenoteerde wereldspeler in de halfgeleider- en sensorenindustrie. We hielpen Melexis de toekomstige groei van het bedrijf te faciliteren door het merk te vernieuwen, de volledig nieuwe corporate website te bouwen en de exploitatie van de online kanalen vorm te geven. Lees meer over deze klant.