Menu
the REFERENCE

DATAPLATFORM VOOR EEN INTERNATIONALE FOODRETAILER

Lees hier hoe we de juiste data-infrastructuur hebben ontwikkeld om kostbare inzichten te verzamelen.

Uitdaging

Oorspronkelijk was het erg moeilijk voor het bedrijf om de resultaten van verschillende landen te vergelijken. Ten eerste verschilden de bedrijfsmodellen, procedures en infrastructuren heel sterk van land tot land, en door het gebruik van verschillende POS-systemen (points of sale) waren de analisten genoodzaakt om de gegevens te analyseren aan de hand van manuele exports. Dat vereist een uitstekende kennis van VLOOKUP. Daarnaast maakten culturele verschillen en het lokale aanbod het bijna onmogelijk om producten en productcategorieën uit verschillende landen te vergelijken zonder wereldwijde metadatabank.

Result

Om het voor de klant eenvoudiger te maken om de resultaten van verschillende landen te vergelijken, startten we een dataprogramma op. Het eerste project met dit programma bestond uit het opstellen van een wereldwijd datagovernancemanifest: een uitgebreide reeks regels en doelstellingen die duidelijk maken wat de prioriteiten zijn van alle stakeholders van de organisatie.

Een datagovernancemanifest definieert de waarde van data, omschrijft hoe data betekenisvol kunnen zijn, hoe ze gebruikt kunnen worden op elk niveau van de organisatie, en hoe de uniformiteit bewaard kan blijven.

Een datagovernancemanifest is een eerste stap in de goede richting om van een bedrijf een datagestuurde organisatie te maken, omdat het invloed heeft op verschillende aspecten van het bedrijf. Het creëert een gedeelde context om gegevens te interpreteren en te verrijken. Het biedt een antwoord op vragen rond gegevenseigendom, en bevat regels om ervoor te zorgen dat de data schoon blijven. Vervolgens creëerden we enkele datagerelateerde functies binnen het bedrijf: data citizens, data stewards, een systeemadministrator, een chief data officer (CDO) en een data protection officer (DPO). De specifieke verantwoordelijkheden van die functies in het onderhoud van het data-ecosysteem staan ook vermeld in het manifest.

Nadien gingen we aan de slag met de metadatabank om de gegevens in de juiste context te plaatsen. De metadatabank beschrijft alle dimensies, attributen en attribuutwaarden die voorkomen in het datamodel, visualiseert de relatie tussen de verschillende dimensies en voorziet naamgevingsconventies.

Tijdens de derde en belangrijkste fase van dit project focusten we op governanceprocessen en verschillende situaties die de uniformiteit van het datamodel in gevaar brengen. Zulke processen stroomlijnen situaties waarbij data niet overeenstemmen met de visie van het bedrijf, technische fouten optreden of het datamodel uitgebreid dient te worden om in te spelen op de veranderende bedrijfsbehoeften. Daarnaast beschrijven ze wie er verantwoordelijk is en wat er gedaan moet worden om de uniformiteit van het datamodel te bewaren.

Het tweede project met het dataprogramma bestond uit de implementatie van data-infrastructuur en de tools om het datagovernancemanifest te realiseren.

Omdat elke franchiseregio zijn eigen stijl heeft met een unieke combinatie van verkooppunten en hospitalitysystemen werd het bronsysteem van elke regio uitgebreid onderzocht en geëvalueerd. Zo konden we ons een duidelijk beeld vormen van de manier waarop de productgegevens gestructureerd werden in de bronsystemen, de gegevens geëxporteerd konden worden, ... . 

Op basis van deze kennis en het datagovernancemanifest werd een gecentraliseerd datamodel ontwikkeld in Microsoft Azure

Op basis van de regionale voorkeuren van de bronsystemen werden meerdere Azure Data Factory pipelines geconfigureerd om op regelmatige basis gegevens toe te voegen aan het centrale datamodel.

Om de data stewards en systeemadministratoren te ondersteunen, werden tot slot interfaces ontwikkeld voor het opschonen en het uitbreiden van de gegevens. Dit laat toe om manueel nieuwe verkooppunten en producten toe te voegen of belangrijke metadata bij te werken, zoals openingsuren, ingrediënten en allergenen.

In de laatste fase ontwikkelden we voor het topmanagement een Tableau-dashboard dat belangrijke statistieken visualiseert. Op die manier kan het bestuur nagaan of de initiatieven die binnen het bedrijf genomen worden succesvol zijn.

CONTACTEER HET DATA TEAM

Diensten
  • Data
  • Smart labor through AI
  • $name
Tools
  • $name
top
more than digital
The Reference is niets zonder haar klanten. Carglass is de specialist in het herstellen en vervangen van autoruiten, waarvoor we een volledige responsive Sitecore website gebouwd hebben. Lees meer over deze klant.